Doprava ZDARMA nad 3000 Kč. Vrácení a případná výměna je na nás.

0

Váš košík je prázdný

OCHRANA INFORMACÍ A OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1) JAK NAKLÁDÁME S VAŠIMI INFORMACEMI?

Když si něco koupíte v našem internetovém obchodě (www.naturalselection.cz), v rámci procesu nákupu a prodeje od vás získáváme informace, které nám poskytnete, například vaše jméno, adresu, emailovou adresu či telefonní číslo.

Když si prohlížíte stánky našeho internetového obchodu, automaticky získáme i adresu internetového protokolu (IP) vašeho počítače, abychom získali informace, které nám pomohou zjistit víc o vašem operačním systému a prohlížeči.

Emailový marketing: S vaším povolením vám můžeme posílat emaily o nových produktech, otevření nových prodejen a s dalšími aktuálními informacemi.

Kromě služeb používaných na poskytování služeb tohoto obchodu neposkytneme vaše kontaktní údaje žádné třetí straně.

2) JAK JSTE ZÍSKALI MŮJ SOUHLAS?

Když nám poskytnete svoje osobní informace na účely vykonání transakce, ověření kreditní karty, zadání objednávky, dohodnutí dodání anebo vrácení produktu, přepokládáme, že souhlasíte s tím, abychom takové informace získali a použili je jen pro daný účel.

Když vás požádáme o osobní informace ze sekundárního důvodu, jako je marketing, přímo vás požádáme o výslovný souhlas.

3) JAK MŮŽU SVŮJ SOUHLAS VZÍT ZPĚT?

Náš emailový marketing vždy obsahuje odkaz na odhlášení, po použití kterého nebudete z naší databáze smazáni, ale váš záznam bude označen jako „zakázaný“, což znamená, že vám v budoucnosti nebudeme posílat žádné emaily.

Pokud po vyjádření souhlasu změníte názor, můžete souhlas s tím, abychom vás kontaktovali, abychom nadále získávali, používali či zpřístupňovali vaše informace, kdykoliv vzít zpět, a to kontaktováním našeho pracovníka pro ochranu osobních údajů na adrese privacy@aic-retail.com

anebo poštou na adrese:

ALL IS COMING s.r.o.

[Re: Privacy Compliance Officer]

Preslova 2, Praha 5

Praha 15000

Česká republika 

4) ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ

Vaše osobní informace můžeme zpřístupňovat, pokud to vyžaduje zákon anebo pokud porušíte naše podmínky služby.

Kromě služeb, používaných na poskytování služeb tohoto obchodu, neposkytneme vaše kontaktní údaje žádné třetí straně.

5) SHOPIFY

Hostitelem našeho internetového obchodu je společnost Shopify Inc. Poskytuje nám internetovou platformu na účely elektronického obchodování, díky které vám můžeme prodávat naše produkty a služby.

Vaše údaje se uchovávají v úložišti dat a databázích společnosti Shopify, jakož i v její všeobecné aplikaci. Vaše údaje se uchovávají na bezpečném serveru, chráněném firewallem.

Platba:

Pokud se rozhodnete, že nákup dokončíte přímou platbou přes platební bránu (GoPay), společnost Shopify bude uchovávat údaje o vaší kreditní kartě. Jsou zašifrované prostřednictvím normy zabezpečení údajů o platebních kartách (Payment Card Industry Data Sexurity Standard, PCI-DSS). Údaje o vaší nákupní transakci se uchovávají jed potud, kdy je to potřebné na její dokončení. Po jejím dokončení se tyto údaje vymažou.

Všechny platební brány na přímou platbu dodržují normy, které stanovila PCI-DSS, spravovaná Radou pro bezpečnostní normy PCI, která je společnou iniciativou značek jako Visa, Mastercard, American Express  a Discover.

Požadavky normy PCI-DSS pomáhají zabezpečit bezpečnou manipulaci s informacemi o kreditních kartách ze strany našeho obchodu a jeho poskytovatelů služeb.

Pro více informací čtěte podmínky služby společnosti Shopify (https://www.shopify.com/legal/terms) anebo její oznámení o ochraně osobních údajů (https://www.shopify.com/legal/privacy).

6) SLUŽBY TŘETÍCH STRAN

Všeobecně platí, že třetí poskytovatelé, jejichž služby využíváme, získávají, používají a zpřístupňují vaše informace jen v takovém rozsahu, který je potřebný k tomu, aby mohli provádět služby, které nám poskytují.

Někteří třetí poskytovatelé služeb, například platební brány a další zpracovatelé podobných transakcí, však mají své vlastní strategie ochrany osobních údajů, které platí ve vztahu k informacím, které jsme povinni jim poskytnout v souvislosti s vašimi transakcemi spojenými s nákupem.

V případě těchto poskytovatelů vám doporučujeme, abyste si přečetli jejich strategie ochrany osobních údajů, abyste věděli, jakým způsobem budou s vašimi osobními informacemi nakládat.

Když opustíte webovou lokalitu našeho obchodu anebo budete přesměrovaní na webovou lokalitu anebo aplikaci třetí strany, už se na vás nebude vztahovat tato strategie ochrany osobních údajů ani podmínky služby, uvedené na naší webové lokalitě.

Odkazy:

Když kliknete na odkazy v našem obchodě, můžete být přesměrováni mimo naši lokalitu. Nezodpovídáme za postupy jiných lokalit v oblasti ochrany osobních údajů a doporučujeme, abyste si přečetli jejich oznámení o ochraně osobních údajů. 

Google Analytics:

náš obchod využívá službu Google Analytics, abychom se dozvěděli informace o jeho návštěvnosti a zhlédnutých stránkách. 

You can opt-out from Analytics tracking by clicking on this LINK

6) BEZPEČNOST

V zájmu ochrany vašich osobních informací přijímáme přiměřená bezpečnostní opatření a uplatňujeme ty nejlepší postupy v odvětví, aby nedošlo k jejich nevhodné ztrátě, zneužití, přístupu k nim, jejich zveřejnění, pozměnění anebo zničení.

pokud nám poskytnete informace o své kreditní kartě, budou takové informace zašifrované pomocí bezpečné vrstvy sonetů (SSL) a uložené pomocí šifrování AES-256.  I když žádná metoda přenosu na internetu anebo metoda elektronického skladování není bezpečná na 100 %, dodržujeme všechny požadavky normy PCI-DSS a kromě toho zavádíme i další všeobecně uznávané normy odvětví.

7) ZMĚNY VTÉTO STRATEGII OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vyhrazujeme si právo kdykoli tuto strategii ochrany osobních údajů změnit, proto ji často kontrolujte. Změny a objasnění nabudou účinku ihned po jejich zveřejnění na webové lokalitě. Pokud v této strategii vykonáme podstatné změny, budeme vás o její aktualizaci informovat zde, abyste věděli, jaké informace získáváme, jak je používáme a za jakých případných okolností je používáme a/nebo zpřístupňujeme.

Pokud náš obchod převezme jiná společnost anebo dojde k jeho sloučení s jinou společností, vaše informace mohou být převedené na nové vlastníky, abychom vám i nadále mohli prodávat produkty.

OTÁZKY A KONTAKTNÍ ÚDAJE

Pokud chcete získat přístup k osobním informacím, které o vás evidujeme, opravit je, změnit anebo vymazat, podat stížnost či jednoduše dostat víc informaci, obraťte se na našeho pracovníka zodpovědného za oblast ochrany osobních údajů na adrese privacy@aic-retail.com

anebo poštou na adrese:

ALL IS COMING s.r.o.

Preslova 2, Praha 150 00

Tato verze 1.1 strategie ochrany osobních údajů byla publikována dne 01.01.2023