Doprava ZDARMA nad 3000 Kč. Vrácení a případná výměna je na nás.

0

Váš košík je prázdný

03 květen 2019 3 min read

Pokusy definovat funkci lidského chodidla mají dlouhou historii. Tento článek nabízí jejich stručný přehled včetně silných a slabých stránek a končí novou definicí funkčního lidského chodidla.

Tříbodová opora chodidla

Teorie „tříbodové opory“ funkce chodidla, která říká, že je chodidlo podepřeno třemi anatomickými klenbami (mediální oblouk podélné klenby, laterální oblouk podélné klenby a příčná klenba), poprvé popsal v německé lékařské učebnici Henle v roce 1871 a během 20. let 20. století se jako anatomická „danost“ začala objevovat v lékařských učebnicích v anglicky mluvícím světě skrze autory Scholla (1915), Dicksona & Divelyho (1953) a Kapandjiho (1970). Navzdory různým vědcům, kteří dokládají, že „přední příčný oblouk“ u funkčních chodidel bez bolesti neexistuje, Morton (1930), Cavanagh a kol. (1987), Hennig a Milani (1993), Luger a kol. (1999) dokazují, že tříbodová opora chodidla je anatomický mýtus, který se dodnes pravidelně objevuje v lékařské literatuře.

Chodidlo jako polokupole

Ellis (1889), kterého později podpořil Wood Jones (1944), McKenzie (1955) a McKeon a kol. (2015), popisuje podélnou klenbu, která v oblasti, kde je zatížená, tj. mezi patou, vnitřním okrajem středonoží a hlavicemi nártních kostí (klouby pod prsty) tvoří polokupoli. Většina studií funkčních chodidel bez bolesti přináší důkazy, že chodidlo při zatížení polokupoli skutečně vytváří.

Pružně ploché chodidlo

Bankart (1935) se domníval, že přirozené chodidlo má pružnou a poddajnou klenbu, která má tvar oblouku, jen když není zatížená, a při zatížení se zcela zploští a je v plném kontaktu se zemí. Měl za to, že klenba, která se nezplošťuje, je dysfunkční a kvůli napětí, které vytváří její odolnost se nezploštit, i náchylná ke zranění. Takový otisk chodidla je vzácný a obecně se vyskytuje pouze v některých populacích, které běžně chodí naboso.

Šestibodová opora chodidla

Morton (1935) se domníval, že chodidlo má šestibodovou oporu s pěti podélnými „oblouky“ od paty k hlavicím nártních kostí. Těchto pět oblouků tvoří jednu funkční podélnou klenbu, která se nikdy úplně nezploští, aby se stala součástí oblasti, která je zatížená. Zdá se, že Mortonova pozorování odpovídají „normální“ struktuře chodidel v populaci, která běžně nosí obuv, ale zřídka se nachází v populaci, která běžně chodí naboso.

Definice funkčního chodidla

Problémem všech čtyř definic je to, že se zaměřují pouze na funkci klenby azcela opomíjejí funkci prstů. Pouze Lambrinudi (1938)přiznává prstům zásadní rolipři stabilizaciklenby, což popsal nejprve Ellis a potom Wood Jones. Pouze prsty v kombinaci s polokupolí mohou stabilizovat celé chodidlo. Na základě práce našich předchůdců a jedinečného přínosu Lambrinudiho (1938) jsme vytvořili novou definici funkčního chodidla, kterázní:

Funkčníchodidlo tvoří polokupole, která nese tělesnou váhu, a prsty na nohou jipomáhají stabilizovat. Saxby & Wilkinson 2018

Odkazy:

 • Bankart, A.S.B. (1935). The treatment of minor maladies of the foot. The Lancet, Feb 2, 249.
 • Cavanagh PR et al (1987) Pressure Distribution under Symptom-Free Feet during Barefoot Standing Foot Ankle Int 7: 262
 • Dickson, F.D and Diveley, R.L. (1953). Functional Disorders of the Foot 3rd Ed. Philidephia: Lippincott.
 • Ellis, T.S. (1889). The Human Foot: Its form and structure. London: J.A. Churchill.
 • Hennig EM, Milani L (1993) Die Driepuntunterstützung des Fusses. Z Orthop 279-131.
 • Henle, J. (1871) Handbuch der Knochenlehre des Menschen. Vieweg, Braunschweig
 • Kanatli U et al (2003): Evaluation of the transverse metatarsal arch of the foot with gait analysis. Arch Orthop Trauma Surg 123(4)
 • Kapandji, L.A. (1970) The Physiology of the Joints. E & S Livingstone, Edinburgh
 • Lambrinudi, C. (1938). The feet of the industrial worker. The Lancet, Dec 24, 1450.
 • Luger EJ, et al (1999) Patterns of weight distribution under the metatarsal heads. J Bone Joint Surg, 81(2)
 • McKenzie, J. (1955). The foot as a half dome. British Medical Journal, April 30, 1068.
 • McKeon PO et al (2015). The foot core system: a new paradigm for understanding Intrinsic foot muscle function. Br J Sports Med 49:290
 • Morton, D.J. (1935). The Human Foot: Its evolution, physiology and functional disorders. London: Oxford University Press.
 • Scholl, WM. (1915). The Human Foot: Anatomy, Deformities and Treatment. A textbook for the student and practitioner. Foot Specialist Publishing Co. Chicago USA
 • Schwartz RP, Heath AL, Misiek W (1934). The making and interpretation of electrobarographic records of gait: The influence of rate of walking and the height of shoe heel on duration of weightbearing on the osseous tripod of the respective feet. J Bone Joint Surg 16:343-350
 • Wilkinson M, Stoneham R, Saxby L (2018) Feet and Footwear: Applying Biological Design and Mismatch Theory to Running Injuries. Int J Sports Exerc Med 4:090. doi.org/10.23937/2469-5718/151009
 • Wood Jones, F. (1944). Structure and Function as seen in the Foot. London: Bailliere, Tindall & Cox.