Doprava ZDARMA nad 3000 Kč. Vrácení a případná výměna je na nás.

0

Váš košík je prázdný

21 září 2020 2 min read

„Naše rozhodnutí nás vytváří.“ Jean-Paul Sartre.

Rozmanitý a nepředvídatelný terén a prudké svahy kladou na běžce specifické a extrémní nároky. Obecně se mluví až o 90 % zranění, přičemž čím lepší a zkušenější běžec, tím vyšší riziko úrazu je. Spodní část zad, spodní část dolní končetiny a chodidlo jsou nejčastějšími místy poranění (Malliaropoulus a kol., 2015).

Výběr správného převodu při běhu

Zkušení běžci přizpůsobují techniku běhu prudkosti svahu a terénu: do kopce došlapují na přednoží a dělají kratší a rychlejší kroky, z kopce běhají přes patu a dělají delší a pomalejší kroky (Giandolini a kol., 2015). Různé typy došlapu, délka kroku a frekvence minimalizují energetický výdaj, ke kterému dochází při běhu do kopce a z kopce. Zkušení běžci v podstatě mění převod, aby maximalizovali účinnost svalové aktivity, stejně jako měníme rychlost v autě, abychom maximalizovali účinnost výroby energie motoru (Carrier a kol., 1994). Rychlý došlap na přednoží (vysoký převod) maximalizuje využití elastické energie a umožňuje odraz potřebný k přemístění tělesné hmotnosti do kopce s co nejmenší energií (Gottschall a Kram, 2005). Dlouhý krok s došlapem na patu (nízký převod) je energeticky nejúčinnějším prostředkem, jak při běhu z kopce kontrolovaně brzdit (Pratt, 1989).

Výběr správného vybavení

Vysokopřevodový běh (došlap na přednoží) klade velké nároky na přednoží a spodní část dolní končetiny. Poranění dolní končetiny a nártních kostí je běžné (Daoud a kol., 2012). Obuv poskytující stabilitu a odpružení přednoží je pro snížení zátěže nártních kostí a kompenzačního působení svalů dolních končetin zásadní. Při běhu na nízký převod (došlap na zánoží) dochází k velkým nárazům a pata, kyčel a spodní část zad se stává náchylná ke zranění (Daoud a kol., 2012). Obuv, která má odpovídající odpružení zánoží,  je pro tlumení těchto sil zásadní.

Závěr

Trailový běh je náročný sport s vysokou mírou zranění. Snížení rizika zranění vyžaduje správnou volbu převodu při běhu do kopce (vysoký převod) a z kopce (nízký převod) a správnou volbu obuvi, aby byl běžec chráněn před biomechanickými důsledky volby došlapu.

Odkazy:

  • Carrier, D.R. and Earls, K.D. (1994). Variable gearing during locomotion in the human musculoskeletal system. Science, 265(5172), 651-653.
  • Daoud, A.I., Geissler, G.J., Wang, F., Saretsky, J.,Daoud, Y.A. & Lieberman, D.E. (2012). Foot strike and injury rates in endurance runners: a retrospective study. Medicine and Science in Sports and Exercise, 44(7), 1325-1334.
  • Giandolini, M., Pavailler, S., Samozino, P., Morin, J-P & Horvais, N. (2015). Foot strike pattern and impact continuous measurements during a trail running race: proof of concept in a world-class athlete. Footwear Science, 7(2), 127-137.
  • Gottschall, J.S. and Kram, R. (2005). Ground reaction forces during downhill and uphill running. Journal of Biomechanics, 38(3), 445-452.
  • Malliaropoulos, N., Mertyri, D., Tsaklis, P. (2015). Prevalence of injury in ultra trail running. Human Movement, 16(2), 52-59.
  • Pratt, D.J. (1989). Mechanisms of shock attenuation via the lower extremity during running. Clinical Biomechanics, 4, 51-57.