Doprava ZDARMA nad 3000 Kč. Vrácení a případná výměna je na nás.

0

Váš košík je prázdný

19 červen 2020 3 min read

Dlouhodobé sezení je spojeno s negativním vlivem na zdraví včetně srdečních chorob a metabolického syndromu (Healy a kol., 2011; Gardiner a kol., 2011), což vědce vede k přesvědčení, že je lepší pracovat vestoje (Plotnikoff a Karunamuni, 2012). Ukázalo se však, že dlouhodobé stání v práci zvyšuje bolest v dolní části zad (Tissot a kol., 2009). 40-70 % lidí, kteří nikdy neutrpěli zranění v oblasti dolní části zad, uvedli, že je právě tato část zad při delším stání bolí (Nelson-Wong a kol., 2008), což vedlo k doporučování pravidelných přestávek k sezení! (Gallagher a kol., 2014) Jak je možné, že obyčejný stoj způsobuje bolest zad?

Nestabilní chodidlo: chybějící článek k pochopení bolesti zad při stoji

Ideální držení těla lze definovat jako optimální postavení těla vzhledem ke gravitaci a opěrné základně (chodidlu), které lze udržet s minimálním energetickým výdejem. Při stoji musí být chodidlo poddajnou, ale stabilní opěrnou základnou, která je v maximálním kontaktu s povrchem a poskytuje stabilitu všemi směry. V tomto ohledu je klíčové roztažení prstů na nohou (zejména palce) a jejich funkčnost. Studie zkoumající klíčové faktory rovnováhy při stoji ukazují, že nejdůležitějším faktorem správného držení těla je aktivní palec, který je v kontaktu s povrchem (Tanaka a kol., 1996). Morton (1935) ukázal, že vbočený palec (stlačený ke straně) narušuje správné držení těla a Chou a kol. (2009) ukázali, že zvednutý palce ze země dramaticky narušil statickou rovnováhu. Jednoduše řečeno, oslabená noha má za následek nestabilitu, která vede ke kompenzaci správného držení těla a bolesti (Bird a Pain, 1999). Deformace palce je bohužel častým jevem, který postihuje 23 % osob ve věku 18–65 let, více než 36 % ve věku nad 65 let (Nix a kol., 2010) a je výsledkem dlouhodobého nošení bot s úzkou špičkou (Munteanu a kol., 2017).

Náprava chodidla a stoj bez bolesti

Aby chodidlo bylo stabilní, musí být obnovena struktura přední části chodidla a přirozené roztažení prstů na nohou. Naštěstí tvárnost, která umožnila chodidlu se přizpůsobit úzké a symetrické obuvi, také umožní obnovit strukturu a funkci chodidel v obuvi, která osvobozuje prsty, aby se mohly opět rozšířit do přirozeně anatomického postavení (Knowles, 1953). Chraňte své zdraví a začněte stát bez bolesti:

 • noste (funkční) obuv ve tvaru chodidla s dostatečným prostorem, aby se prsty mohly roztáhnout a chodidlo rozšířit a zploštit;
 • stůjte a zatěžujte chodidla vlastní vahou, čímž se vytvoří síla, která stimuluje přirozený tvar a funkci chodidla.

Staňte se spíše lékem než příčinou bolesti!

Odkazy:

 • Bird AR and Pain CB. Foot function and low back pain.The Foot. 1999; 9: 175-180.
 • Gallagher KM, Campbell T and Callaghan JP. The influence of a seated break on prolonged standing-induced low back pain development.Ergonomics. 2014; 57: 555-562.
 • Gardiner PA, Healy GN, Eakin EG, Clark BK, Dunstan DW, Shaw JE, Zimmet PZ and Owen N. Associations between television viewing time and overall sitting time with the metabolic syndrome in older men and women: The Australian Diabetes Obesity and Lifestyle Study. Journal of the American Geriatric Society.2011; 59: 788-796.
 • Healy GN, Matthews CE, Dunstan DW, Winkler EAH and Owen N. Sedentary time and cardio-metabolic biomarkers in US adults: NHANES 2003-06. European Heart Journal. 2011; 32: 590-597.
 • Knowles FW. Effects of shoes on foot form: An anatomical experiment. Medical Journal of Australia. 1953; 1: 579-581.
 • Morton, D.J. The Human Foot: its evolution, physiology and functional disorders. New York: Columbia University Press; 1935.
 • Munteanu SE, Menz HB, Wark JD, Christie JJ, Scurrah KJ, Bui M, Erbas B, Hopper JL, Wluka AE: Hallux valgus, by nature or nurture? A twin study. Arthritis Care & Research. 2010; 69: 1421-1428.
 • Nelson-Wong E, Gregory DE, Winter DA and Callaghan JP. Gluteus medius muscle activation patterns as a predictor of low back pain during standing. Clinical Biomechanics. 2008; 23: 545–553.
 • Nix S, Smith M, Vicenzino B. Prevalence of hallux valgus in the general population: a systematic review and meta-analysis. Journal of Foot & Ankle Research. 2010; 3: 21.
 • Plotnikoff R and Karunamuni N. Reducing Sitting Time: The New Workplace Health Priority.Archives of Environmental & Occupational Health. 2012; 67: 125–127.
 • Tanaka T, Hashimoto N, Nakata M, Ito T, Ino S, Ifukube T. Analysis of toe pressures under the foot while dynamic standing on one foot in healthy subjects. Journal of Orthopedic & Sports Physical Therapy. 1996; 23: 188-193.
 • Tissot F, Messing K and Stock S. Studying the relationship between low Back Pain and Working Postures Among Those Who Stand and Those Who Sit Most of the Working Day. Ergonomics. 2009; 52: 1402–1418.